U heeft uw ouderlijk huis geërfd. Wat nu? Wanneer u een huis erft van uw ouders is het belangrijk dat u eerst nagaat of de hypotheek is afgelost of niet. Als dit niet het geval is kunt u controleren of er mogelijk ooit een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering kan er voor zorgen dat u de hypotheek niet meer hoeft af te lossen (of een gedeelte daarvan). Wanneer deze verzekering niet van toepassing is, worden in principe de erfgenamen aansprakelijk gesteld voor de resterende hypotheekschuld. Na enige tijd valt er een behoorlijke aanslag op de deurmat van de fiscus (erfbelasting). Als u deze belasting niet op tijd kunt voldoen, zijn er uitstel- en betalingsregelingen mogelijk.

Aflossingsvrije hypotheek

Veel huizen die gekocht zijn met een aflossingsvrije hypotheek beschikken niet over een overlijdensrisicoverzekering. Dit wil dus zeggen dat er een kans bestaat dat er schulden overblijven na het verkopen van de bezittingen en het huis. Je kunt er voor kiezen om een erfenis onder voorbehoud te accepteren. De erfenis wordt dan alleen geaccepteerd door de erfgenaam wanneer er netto een positief resultaat overblijft.  Wanneer een erfenis onder voorbehoud wordt geaccepteerd mogen de erfgenamen niets meer meenemen uit de inboedel. Een geërfd huis met aflossingsvrije hypotheek verkopen brengt een aantal risico’s met zich mee.

Afstand doen van de erfenis

U kunt er ook voor kiezen om afstand te doen van de erfenis. Dit kunt u doen bij een notaris. Andere erfgenamen zoals kinderen en kleinkinderen moeten op de zelfde manier afstand doen.

Uitkopen

Als u in het geërfde huis van uw ouders wilt wonen en nog broers of zussen heeft is het mogelijk om deze uit te kopen. De waarde van het huis wordt vastgesteld door bijvoorbeeld een taxatierapport. Als u 1 broer en 1 zus heeft moet u deze ieder 1/3 deel van de taxatiewaarden betalen. Wanneer het niet lukt om dit met uw eigen geld te betalen, is het mogelijk om uw broer en zus uit te kopen door een hypotheek af te sluiten.

Wel moet u er rekening mee houden dat over het deel dat u heeft geërfd belasting moet worden betaald. Deze wordt door middel van de WOZ-waarde van u huis berekent. Het is verstandig om een nalatenschap bij leven goed te plannen. Dit kunt u doen bij een notaris om een testament op te stellen.