Afbetaald huis erven?  Een huis erven van uw ouders biedt mogelijkheden, maar zorgt vaak ook voor uitdagingen. Is de hypotheek op het ouderlijk huis is helemaal afgelost? Is er sprake van restschuld? Is er een testament opgemaakt? Zijn er broers of zussen die u wil uitkopen? Hieronder vindt u een aantal praktische tips.

Bespreek uw kansen met met Directhuisverkopen.com

directhuisverkopen.com Meer dan 10 jaar ervaring in opkopen geërfde huizen.
directhuisverkopen.com Transparant, betrouwbaar en geen bijkomende kosten.
directhuisverkopen.com Officiële afhandeling via de notaris.

Houdt u het geërfde huis van uw ouders en verkoopt u liever uw eigen woning? Of verkoopt u het geërfde huis? Wij kopen uw woning graag op. Interessante woningen kopen wij zelfs binnen een week!

Vul geheel vrijblijvend dit formulier in en binnen 1 werkdag nemen wij contact op.


Een afbetaald huis als nalatenschap? Bezoek de notaris

Een afbetaald huis erven? Neem contact op met de notaris van uw ouders. De notaris geeft inzicht in de stand van zaken. Houd rekening met onderstaande zaken als u een erfgenaam bent.

afbetaald huis erven en verkopen zonder makelaar

Aflossingsvrije hypotheek erven

Een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost. Met andere woorden: het hypotheek bedrag dat verschuldigd is, wordt niet minder.  U betaalt wel de rente over het hypotheekbedrag. Afhankelijk van de periode betaalt u na twintig tot 30 jaar in 1 keer het resterende hypotheek bedrag terug. Deze hypotheekvorm kan negatief voor u uitpakken. Lees hier meer het erven van een woning met een aflossingsvrije hypotheek.

Een afgeloste woning verkopen? Denk aan erfbelasting

Afbetaald huis erven en verkopen? De belastingdienst verwacht binnen acht maanden na de erfenis uw belastingaangifte. Ook als u de woning niet verkoopt maar wilt houden. Een geërfde woning van uw ouders levert soms financiële zorgen op. Waarom? Als kind betaalt u erfbelasting.

Voor een woning van een overleden (groot)ouder geldt een belastingvrije som van 20.047 euro. Over het deel van de erfenis dat daar boven uitkomt, betaal je over de eerste 121.296 euro maar liefst 10% belasting. Over het bedrag daarboven betaalt u zelfs 20%.

Vraag eventueel uitstel van betaling aan. In het uiterste geval krijgt u 1 jaar extra de tijd om erfbelasting te betalen. Is dit financieel een probleem voor u? Moet u zo snel als het kan van de geërfde woning af, om niet in de financiële problemen te komen? Dan hebben wij de oplossing voor u!

meld uw woning snel en geheel vrijblijvend aan!

Afbetaald huis erven en verkopen?

Huis verkopen binnen 1 week

Als u door omstandigheden zo snel mogelijk van het huis wat u erft af wil, kunt u ervoor kiezen om het huis op te laten kopen. Uiteraard moet wel alles duidelijk zijn omtrent de erfenis, voordat u het kunt verkopen. Afbetaald huis erven en verkopen, hoe werkt dit dan?

 • Wanneer u het contactformulier invult en verstuurd, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op.
 • Vervolgens komt er een beëdigd makelaar of taxateur geheel vrijblijvend en kosteloos bij u langs. Deze bekijkt uw woning en beantwoord eventuele vragen.
 • Binnen twee werkdagen na het bezoek ontvangt u vervolgens een goed bod van Directhuisverkopen.com.
 • Wanneer wij overeenstemming bereiken over de prijs,  zetten wij onze professionele procedure in werking.
 • Wij nemen u al het werk uit handen en nemen eventuele kosten voor onze rekening.
 • Op deze manier heeft u geen stress of onzekerheid over de verkoop en kunt u met een gerust hart verder.

Uw huis direct verkopen hoeft dus helemaal geen moeilijke opgave te zijn. Vooral niet met ons als uw professionele partner.

Broers en zussen uitkopen, hoe en wat?

 1. Als u bijvoorbeeld nog broers of zussen heeft en u wilt graag in uw ouderlijke woning blijven wonen, kunt u er voor kiezen om hen uit te kopen bij een afbetaald huis.
 2. Wanneer u dit niet kunt betalen van uw eigen geld kunt u er voor kiezen een hypotheek af te sluiten. Als u bijvoorbeeld 1 zus en 1 broer heeft krijgen zij ieder 1/3 deel.
 3. Bent u enig kind dan gaat deze erfenis volledig naar u.

Erfbelasting

De waarde van de woning bepaald het bedrag dat u moet betalen als erfbelasting. De WOZ-waarde die uw gemeente jaarlijks vaststelt is hierbij een grote factor. Veel gemeentes sturen in januari of februari de rekening met hierin de jaarlijkse hoogte van de WOZ-waarde. Wanneer u deze WOZ-waarde te hoog vindt kunt u er voor kiezen om de waarde van uw woning opnieuw te laten vaststellen. Als deze uitkomst nog niet beter is kunt u binnen 6 weken schriftelijk of digitaal in beroep gaan.

Afbetaalde woning in het testament

Wanneer u naar de notaris gaat om de stand van zaken te bespreken, weet u of er een testament is aangemaakt. Wanneer deze is aangemaakt kan het zijn dat de stappen die u hierboven las veranderen. Een testament is namelijk aangepast naar een persoonlijke wens van iemand die overleden is.

Huis erven van ouders met testament

Zijn allebei uw ouders zijn overleden? Dan is het is belangrijk om te weten of er een testament is van de langstlevende. Neem hiervoor contact op met de notaris van uw ouders. Vaak gaan de kinderen ervan uit dat de erfenis evenredig onder hen verdeeld wordt, maar dit is niet altijd het geval. In het testament kunt u precies zien of dit ook zo is. Het kan namelijk zijn dat uw ouders andere bedoelingen hebben met hun nalatenschap. In een testament kan staan dat bepaalde erfgenamen een groter deel erven dan andere erfgenamen. Er wordt dan afgeweken van wat er wettelijk bepaald is

Waar moet u rekening mee houden?

Het kan niet voor 2 personen worden opgesteld. Beide ouders hebben dus een afzonderlijk testament. Het is dus mogelijk dat in het document van uw vader andere bepalingen staan dan dat van uw moeder. In sommige gevallen komt het voor dat het testament niet goed is bijgewerkt. Het is niet onverstandig om het elke vijf jaar tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Er kunnen bijvoorbeeld financiële situaties gewijzigd zijn. Let op dat het testament ondertekend is bij een notaris, anders is het ook niet geldig.

Erfgenaam onterven?

Is er geen testament? In dit geval zijn de kinderen dan de eerst volgende erfgenamen. Als er wel een testament is kan dit helemaal anders zijn. Ouders kunnen ervoor kiezen om een goede vriend of vriendin als erfgenaam aan te wijzen. Sommige kiezen er zelfs voor om de erfenis aan een goed doel te schenken. Het is een algemene misvatting dat kinderen niet onterft kunnen worden. Als er sprake is van een slechte relatie tussen ouder en kind komt dit vaak voor. Maar wanneer heeft het zin om het aan te vechten? Dit kan, als u aan kunt tonen dat de erflater ten tijde van het ondertekenen wilsonbekwaam is geweest.

Testament inlezen?

U leest het testament pas in wanneer de erflater overleden is. Ook de notaris heeft een geheimhoudingsplicht, en kan u hier dus niets over vertellen. Het is verstandig om het te laten maken bij een notaris. Wanneer u dit zelf wilt doen, moet u namelijk rekening houden met veel juridische stappen. De notaris helpt u zonder problemen door al deze stappen heen. Het is verstandig om bij uw ouders te informeren of er een testament is opgesteld.

afbetaald huis erven

Huis erven van ouders met schulden

Kent u de keuzes die u kunt maken wanneer de erfenis van uw ouders aan u wordt aangeboden? Veel mensen denken hun ouders door en door te kennen op financieel gebied. Toch zijn er ook veel mensen die door een erfenis met een enorme schuld komen te zitten. Regel in ieder geval zoveel mogelijk bij de notaris als uw ouders nog leven. Een huis erven met testament, bespaart vaak veel leed.

Geen testament gemaakt?

Is er niets op papier is gezet bij de notaris, en zijn uw ouders overleden?  In dit geval is het toch verstandig om een notaris in te schakelen. De notaris neemt samen met u de stappen door die u kunt verwachten bij een erfenis. Is er geen testament is en uw ouders bezitten een eigen huis? Dan gaat het huis naar u(wanneer u enig kind bent). U kunt er dan voor kiezen om het huis aan te nemen of te verkopen. Voor u dit doet is het van belang om te kijken of u de erfenis wilt accepteren.

Globaal gezien zijn er 3 stappen waaruit u kunt kiezen.

 • De erfenis accepteren,
 • Beneficiair accepteren
 • Afwijzen van de erfenis

Met welke schulden krijgt u te maken?

Weet u welke verschillende schulden er kunnen zijn, als u een huis erft? Diegene die vaak voorkomt bij een erfenis is een hypotheek schuld. Soms is de hypotheekschuld hoger dan de waarde van het huis. Heb je de erfenis dan geaccepteerd en wil je het huis verkopen? Houdt er in dit geval rekening mee dat het huis met verlies verkocht moet worden. Er kan ook een lening afgesloten zijn om de inboedel te kunnen bekostigen. Helaas wordt hier vaak overheen gekeken, maar dit is een belangrijk punt. Het is dus mogelijk dat er behoorlijke  leningen afgesloten zijn, die terugbetaald moeten worden. Ga daarom eerst met een notaris in overleg of er schulden zijn bij de erfenis van uw ouders.

Beneficiair accepteren?

Bent u er niet zeker van bent of uw ouders schuld hebben? Dan is het aan te raden om de erfenis beneficiair te accepteren.

Houd dan rekening met de volgende punten:

 • U moet binnen 3 maanden beslissen of u de erfenis accepteert.
 • U mag niets in de naam van de overledenen stopzetten zoals een abonnement.
 • Er mogen geen spullen uit het ouderlijk huis worden gehaald van de overledenen.

Huis erven van ouders met vruchtgebruik?

Wat als uw vader eerder overlijd dan uw moeder? Als in het testament het vruchtgebruik beschreven is dit voor uw moeder van toepassing. De betekenis van vruchtgebruik is: Het recht om gebruik te maken van goederen die niet van jou zijn. Dit vruchtgebruik zie je vaak terug in een erfenis wanneer de ouders gescheiden zijn en een nieuwe partner krijgen. Wanneer bijvoorbeeld je vader hertrouwd is met een nieuwe vrouw(stiefmoeder) kan het zijn dat u hier mee te maken krijgt. In principe erft u als kind een deel van uw vader, maar omdat uw stiefmoeder nog in dit huis woont wordt het recht van vruchtgebruik in toepassing gebracht. Uw stiefmoeder mag hier daarom in blijven wonen. Er kan ook worden beschreven dat het huis vrij komt wanneer uw stiefmoeder naar een verzorgingstehuis gaat of hertrouwt.

Nadelen aan het vruchtgebruik?

Wanneer de relatie tussen u en uw stiefmoeder niet goed is kunnen er bepaalde moeilijkheden ontstaan. Het kopen van een nieuw huis of een extra hypotheek afsluiten gaat dan niet zomaar. Hier moet je het namelijk samen over een zijn en als zit niet lukt, kan het soms zijn dat er een advocaat aan te pas moet komen.

Waardering van vruchtgebruik?

De langstlevende ouder of stiefouder heeft recht op het vruchtgebruik? Dan heb je als kind een niet opeisbare vordering op deze ouder. Pas wanneer de langstlevende ouder overlijdt, is deze opeisbaar. De rente voor het waarderen van het vruchtgebruik bedraagt 6%. Het waarderen van vruchtgebruik is niet zo complex te berekenen als je denkt. Deze 6% rente vermenigvuldig je met de bijbehoren leeftijdsfactor.

 • Jonger dan 20 jaar: factor 16
 • 21 en 30 jaar: factor 15
 • 31 en 40 jaar: factor 14
 • 41 en 50 jaar: factor 13
 • 51 en 55 jaar: factor 12
 • 56 en 60 jaar: factor 11
 • 61 en 65 jaar: factor 10
 • 66 en 70 jaar: factor 8
 • 71 en 75 jaar: factor 7
 • 76 en 80 jaar: factor 5
 • 81 en 85 jaar: factor 4
 • 86 en 90 jaar: factor 3
 • 90 jaar en ouder: factor 2

Geërfd huis verkopen van ouders, wat komt hierbij kijken?

Afbetaald huis erven, wat kunt u doen? Als u ouders komen te overlijden kan het zijn dat ze een huis achterlaten. U kunt er voor kiezen om in dit huis te gaan wonen, maar u kunt er ook voor kiezen het huis te verkopen. Let wel op dat (wanneer u een huis erft met schulden) het huis meer waard is dan de schulden. Tegenwoordig liggen de prijzen op de huizenmarkt niet heel erg hoog, dus houd hier rekening mee.

Verkopen met broers en zussen

Wanneer niemand het huis wil overnemen kunt u het verkopen. Als u broers en zussen heeft moet u het bedrag dat u voor het huis krijgt splitsen. Iedereen moet een gelijk deel ontvangen van de erfenis. Overleg dit eerst goed met een notaris. In sommige gevallen duurt het lang voordat het huis verkocht is, dit kun je niet zomaar inschatten. Als het huis heel lang te koop staat brengt het extra kosten met zich mee, en daar zit niet iedereen op te wachten. In dit geval kunt u er voor kiezen om het geërfde huis op te laten kopen door een professional op gebied van het opkopen van vastgoed.

Het huis niet mogen verkopen

Kijk goed uit bij het verkopen van een huis. Weet u zeker dat u de erfgenaam bent en of u het huis mag verkopen. In sommige gevallen mag het huis niet worden verkocht. Het kan namelijk zijn dat u door middel van het testament geen erfgenaam meer bent. Wanneer je het huis niet mag verkopen, maar toch beslist het wel te doen kan het huis niet geleverd worden. De koper krijgt dan het huis niet en u kunt ook nog 10% boete betalen aan de koper, over het bedrag dat de koper zou moeten betalen. Deze boete moet u zelf betalen.

Hypotheekvormen bij geërfd huis

Belangrijk is om na te gaan welke hypotheekvorm uw ouders hebben. Ging het om een aflossingsvrije hypotheek? Of Is het huis voor het grootste gedeelte of zelfs geheel afbetaald?

afbetaald huis erven

Huis erven van gescheiden ouders

Heeft u gescheiden ouders en hebben ze een nieuwe partner? Dan wordt de nalatenschap een ander verhaal.  Wanneer de nieuwe partner ook kinderen heeft spreken we van een nieuw samengesteld gezin. In deze situatie is de erfenis vaak een lastig en ingewikkeld onderwerp. Daarom is het ook erg belangrijk dat de nalatenschap wordt vastgesteld in een testament of een samenlevingscontract. Het voorkomt veel problemen als u dit vroegtijdig overlegd en regelt.

Wat is verblijvingsbeding?

Heeft uw moeder een samenlevingscontract met haar nieuwe partner, en is ze overleden? Staat in dit contract een verblijvingsbeding? Dan gaat niet de gehele nalatenschap naar u of uw broers of zussen. In dit geval wordt door dit verblijvingsbeding de partner eigenaar van alle gemeenschappelijke bezittingen die u moeder had met de partner. U hoeft het hier als kind niet mee eens te zijn, al gebeurd dit in de meeste gevallen wel. Sommige kiezen ervoor om via een advocaat het wettelijke erfdeel te bemachtigen.

Gescheiden ouders en vruchtgebruik?

Met het recht van vruchtgebruik heeft de partner het recht om gebruik te maken van goederen die een ander toebehoren. Dit wil dus zeggen dat wanneer u het huis wel erft, maar het recht van vruchtgebruik is toegepast dat de partner van uw moeder in het huis mag blijven wonen. De verstandhouding tussen u en de partner van uw moeder moet wel goed zijn.

Conservatoir beslag op woning?

Is uw verhouding met de vruchtgebruiker niet goed? Dan kan in dit geval de betaling van de overwaarde afgedwongen worden. Tijdens dit proces kan er een conservatoir beslag worden gelegd op de woning. Dit doen ze omdat er bij de rechtbank om toestemming moet worden gevraagd om beslag op de woning te leggen. Conservatoir beslag zorgt er voor dat de partner van uw vader of moeder de hypotheek bijvoorbeeld niet kan verhogen, of de woning kan verkopen. Wanneer u in gelijk wordt gesteld door de rechter wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag. Met dit executoriaal beslag kunt u een deurwaarder erbij betrekken om de woning bijvoorbeeld te laten veilen als u dit wil.

Ouderlijk huis geërfd zonder testament

Afbetaald huis erven zonder testament? Is uw laatst levende ouder overleden en erft u een huis zonder testament? Dan geldt in principe het versterferfrecht. De wetgeving bepaalt dan de verdeling van de erfenis en dus ook de verdeling van het huis of de opbrengsten van het huis.

Juridisch onderscheiden we vier verschillende groepen erfgenamen:

 1. Echtgenoten/geregistreerde partners en kinderen
 2. Ouders, broers en zussen
 3. Grootouders
 4. Overgrootouders

De volgorde van deze groepen is bepalend voor de verdeling. Als er in de ene groep nog een vertegenwoordiger leeft, komen de leden van de daaropvolgende groep niet in aanmerking. Wanneer de eerste groep niet meer in leven is, wordt er gekeken naar de volgende groep erfgenamen. Wanneer deze ook niet meer in leven zijn wordt er weer verder gekeken, enzovoort. Meer info hierover vind je hier: http://www.erfwijzer.nl/groepen-van-erfgenamen.html

De wettelijke verdeling

Burgelijke staat

Dit bepaalt de verdeling van de erfenis op de volgende manier:

Getrouwd of geregistreerd partnerschap;

 • Zonder kinderen: Wanneer er geen kinderen zijn, wordt de echtgenoot als de enige erfgenaam gezien.
 • Met kinderen: De erfenis wordt eerlijk verdeeld tussen de kinderen en ouder. De kinderen krijgen het deel van de erfenis wanneer de langstlevende echtgenoot overlijdt.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap;

 • Zonder kinderen; de erfenis van de groep wordt verdeel onder ouders en (half)broers/zussen.
 • Met kinderen: Alle kinderen erven samen een gelijk deel.  De partner erft niets.

Niet bloedverwanten

Niet bloedverwanten(zoals: stiefkinderen en schoonzonen en schoondochters) kunnen zonder testament niet van de overledene erven. Dit zou wel kunnen wanneer er een testament was geweest. Bij een kind dat geadopteerd is wordt er gekeken naar zijn/haar adoptieouders. De lijn met de biologische ouders is verbroken door de adoptie waardoor er niet geërfd kan worden. Wanneer er geen erfgenaam gevonden worden binnen deze 4 groepen, gaat de erfenis naar de Staat.

Langstlevende echtgenoot

Als de langstlevende echtgenoot overlijdt word het erfdeel aan de kinderen overgedragen. Wanneer dit gaat over kinderen van een vorig huwelijk, kan het zijn dat er een deel van de erfenis bij de stieffamilie terecht komt. De langstlevende echtgenoot mag namelijk zelf bepalen wat hij/zij met deze erfenis doet. De kinderen kunnen dan beroep doen op het zogeheten wilsrecht. Er zijn uitzonderingen waarbij de kinderen niet het erfdeel krijgen. Partners en/of geregistreerde partners en ouders zijn hierbij de uitzondering. Wanneer u dit wilt voorkomen kunt u een testament op laten stellen bij een notaris. Iedereen die 16 jaar en ouder is kan een testament op laten stellen. Hierbij moet u wel over uw verstandelijke vermogen beschikken.

Notaris bij het overlijden van uw ouders

Bij het overlijden van uw  ouders dient een groot aantal zaken afgehandeld te worden. Zaken waar u op dat moment niet mee bezig wil zijn. Een notaris kan u helpen bij een aantal van deze zaken. Voorbeelden van deze zaken zijn het blokkeren van de rekeningen bij de bank en de erfbelasting die u moet betalen. Hoeveel belasting betaal je over een geërfde woning van je ouders?

Verklaring van erfrecht

Heeft u het overlijden van uw ouder bij de bank gemeld? Dan vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. De notaris maakt deze verklaring voor u op. Deze verklaring vermeldt onder andere de erfgenamen. Hiernaast staat er in wie bevoegd is om als executeur of als gevolmachtigde op te treden namens de erfgenamen. Bij verdere afwikkeling van het nalatenschap kunt u advies vragen bij de notaris.

Notaris geeft verklaring van executeur

De notaris maakt een verklaring van executele zodra de executeur benoemt is. Deze executeur heeft de mogelijkheid om hem te laten op optreden als boedelnotaris. Hij kan ook bij alle zaken helpen en dienen als aanspreekpunt voor schuldeisers en erfgenamen. De notaris kan ook de uiteindelijke verdeling van de erfenis verzorgen. Wanneer alle erfgenamen hun akkoord gegeven en dit tekenen, keert de notaris de erfdelen uit. Op deze manier voorkomt u de afwikkeling van de erfenis als onderwerp op de verjaardagen.

Executeur benoemen

Kent u niemand die u tot executeur kunt of wilt benoemen? Dan kunt u de notaris als executeur benoemen. In dat geval verzorgt de notaris de volledige afwikkelen van het nalatenschap. Dit houdt ook de verdeling van de inboedel in en de verkoop van de woning. Hij verzorgt dan ook het financiële beheer. Als het nalatenschap is afgewikkeld, legt de notaris de verantwoording en de rekening af aan de erfgenamen. Wanneer u dus als langstlevende ouder overleeft, is afwikkeling van het nalatenschap goed verzorgd en voorkomt u problemen tussen de erfgenamen.

 

Kortom Er komt heel wat bij kijken als u een huis erft, om u te ontlasten kunnen wij uw huis opkopen. Wij werken op een transparante manier, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Het is ten slotte al moeilijk genoeg als een ouder komt te overlijden. Afbetaald huis erven? Het hoeft geen extra belasting voor u te zijn! Als u het contactformulier invult nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op.