In 2016 zag de WOZ-waarde van woningen voor het eerst in 6 jaar weg een stijgende beweging. Op 1 januari 2016 was de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro, wat een stijging laat zien van 1,5 procent ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit onderzoek verricht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde wordt bepaald door de gemeenten en heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Onder andere de inkomstenbelasting, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB) worden beïnvloed door de WOZ-waarde.In 2010 was de WOZ-waarde gemiddeld 242.000 euro per woning. Maar de jaren erop was er sprake van een daling en deze zette door tot en met 2015. In 2016 is er sprake geweest van een stijging in de WOZ-waarde, maar die ligt vooralsnog bijna 14 procent onder het niveau van 2010.

De huizenprijzen zien al langere tijd een stijgende beweging. Sinds 2013 is er al sprake van een stijging in de huizenprijzen van bestaande koopwoningen. Over het jaar 2016 zijn de prijzen voor koopwoningen 6 procent hoger dan in 2015. De ontwikkeling van de WOZ-waarde volgt die van de koopwoningen, hetzij met ongeveer een jaar vertraging. De reden hiervoor is dat de woningen die op 1 januari tot de woningvoorraad behoren, worden getaxeerd aan de hand van de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Tevens worden huurwoningen meegeteld in het vaststellen van de WOZ-waarde.

Woningwaarde Amsterdam

De gemiddelde woningwaarde steeg afgelopen jaar in Amsterdam met 9 procent, wat de hoogste stijging in Nederland was. De WOZ-waarde steeg in Amsterdam van 232.000 euro naar 253.000 euro. De grootste daler was Elburg. Daar ging de WOZ-waarde met zo’n 9,2 procent omlaag. In de provincies Limburg, Noord-Holland en Zuidholland was de stijging van de WOZ-waarde het sterkste. Daarentegen bleef deze vrijwel gelijk in Groningen en Gelderland.

Met 243.000 euro is de de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst in de provincie Utrecht. Noord-Brabant en Noord-Holland staan met respectievelijk 240.000 euro en 227.000 euro op de tweede en derde plek. De provincie met de laagste WOZ-waarde is Groningen. Hier ligt dat gemiddeld op 155.000 euro.

Bron: CBS, NU.nl