De prijstoename van woningen in oververhitte gebieden zal dit jaar enigszins afvlakken. Met name in Amsterdam zijn de prijzen voor koopwoningen het afgelopen jaar relatief sterk gestegen. Wel wordt gezegd dat koopwoningen nog een aantal jaren een hoog prijsniveau behouden.

In 2016 was er een relatief sterke prijsstijging gaande omtrent de huizenprijzen van bestaande koopwoningen. Ten opzichte van augustus 2015 waren de huizenprijzen in augustus 2016 gestegen met ruim 6 procent. Ook het aantal verkochte koopwoningen was in 2016 beduidend hoger dan jaren voorheen. In november 2016 waren er ruim 25 procent meer  woningen verkocht dan in november 2015

Verkoop woningen blijft stijgenoververhitting huizenmarkt neemt af

Volgens ABN AMRO zal het aantal woning verkopen blijven stijgen dit jaar, maar valt de stijging met 5% beduidend lager uit dan de 20% van vorig jaar. Zo blijkt uit de eerste Woningmarktmonitor van ABN AMRO voor 2017. De bank voorziet in 2018 wel een lichte afname van de woningverkopen.

Philip Bokeloh, econoom van het Economisch Bureau van ABN Amro: “We verwachten dat de woningmarkt in 2017 opnieuw een toename van de verkopen en hogere prijzen laat zien. Een gebrek aan woningen die te koop staan gaat wel een rem zetten op de toename van het aantal verkopen. Ook de licht stijgende hypotheekrente gaat daaraan bijdragen, omdat het woningen minder betaalbaar maakt. Bovendien is het voor starters steeds lastiger een huis te kopen, omdat de prijzen zijn gestegen en hypotheeknormen strenger zijn. In 2018 leidt dit volgens ons tot een lichte daling van de woningverkopen.” Aldus Philip Bokeloh.

Huizenbezitters hebben de afgelopen jaren de aanschaf van een woning vaak uitgesteld vanwege bijvoorbeeld restschuldproblemen. Maar door de recente waardestijging van hun woning kunnen zij zich nu ook op de woningmarkt gaan begeven. Volgens het Economisch Bureau houdt de inhaalslag aan in 2017 en zal het aantal van doorstromers in de verkopen verder toenemen.

Bron: ABN AMRO